แบบฝึกโจทย์ปัญหา ม.ต้น

ตัวอย่างโจทย์ปัญหาสำหรับน้อง ๆ ม.ต้น

 

Question 1 of 2

1. แม่มีเงินมากกว่าแดง 20 บาท เมื่อนำเงินของแม่และแดงรวมกันจะได้ 100 บาท แม่มีเงินเท่าใด

Question 1 of 2

Question 2 of 2

2. สามเท่าของผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งกับ 10 มีค่าเท่ากับผลบวกของกำลังของสองจำนวนจำนวนนั้นกับ 2 แล้วจำนวนจำนวนนั้นคือเท่าใด

Question 2 of 2