แบบฝึกโจทย์ปัญหา ม.ต้น

ตัวอย่างโจทย์ปัญหาสำหรับน้อง ๆ ม.ต้น

 

Question 1 of 2

1. แม่มีเงินมากกว่าแดง 20 บาท เมื่อนำเงินของแม่และแดงรวมกันจะได้ 100 บาท แม่มีเงินเท่าใด

Question 1 of 2

Question 2 of 2

2. สามเท่าของผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งกับ 10 มีค่าเท่ากับผลบวกของกำลังของสองจำนวนจำนวนนั้นกับ 2 แล้วจำนวนจำนวนนั้นคือเท่าใด

Question 2 of 2


 

แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบพหุนาม 50 ข้อ

1. x²-16x+48

 
 
 
 

2. x²-18x+81

 
 
 
 

3. x²-5x+0

 
 
 
 

4. x²-4x-60

 
 
 
 

5. x²-7x-18

 
 
 
 

6. x²+16x+63

 
 
 
 

7. x²-2x

 
 
 
 

8. x²+10x

 
 
 
 

9. x²-21x+110

 
 
 
 

10. x²+19x+90

 
 
 
 

11. x²-21x+108

 
 
 
 

12. x²+6x+8

 
 
 
 

13. x²+4x-77

 
 
 
 

14. x²+5x+0

 
 
 
 

15. x²-18x+72

 
 
 
 

16. x²-17x+70

 
 
 
 

17. x²-3x-4

 
 
 
 

18. x²-20x+96

 
 
 
 

19. x²-19x+84

 
 
 
 

20. x²-11x+30

 
 
 
 

21. x²+4x-32

 
 
 
 

22. x²-2x-35

 
 
 
 

23. x²+2x-3

 
 
 
 

24. x²+11x+0

 
 
 
 

25. x²-10x-11

 
 
 
 

26. x²+2x-99

 
 
 
 

27. x²+13x+30

 
 
 
 

28. x²+5x-6

 
 
 
 

29. x²-22x+120

 
 
 
 

30. x²+6x+0

 
 
 
 

31. x²-8x+12

 
 
 
 

32. x²-x+0

 
 
 
 

33. x²-2x-15

 
 
 
 

34. x²+x-132

 
 
 
 

35. x²-10x+16

 
 
 
 

36. x²+2x-24

 
 
 
 

37. x²-4x-5

 
 
 
 

38. x²+2x-3

 
 
 
 

39. x²-11x+0

 
 
 
 

40. 42x²-x-56

 
 
 
 

41. 2x²+3x-9

 
 
 
 

42. 40x²-69x+8

 
 
 
 

43. -28x²-27x+10

 
 
 
 

44. 6x²+3x-3

 
 
 
 

45. 36x²+12x-8

 
 
 
 

46. 28x²-37x+12

 
 
 
 

47. 15x²+9x-24

 
 
 
 

48. -30x²-43x+8

 
 
 
 

49. 56x²-5x-25

 
 
 
 

50. 56x²+57x+7

 
 
 
 


เลขยกกำลัง ดูตัวลงท้าย

โจทย์ประเภทที่นำจำนวนเต็มมายกกำลังเยอะ ๆ แล้วถามตัวลงท้าย

จะมีวิธีคิดคล้าย ๆ กัน คือ เอาเฉพาะตัวสุดท้ายมายกกำลังต่อเรื่อย ๆ แล้วจะมีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องยกกำลังทั้งหมด

ลองทำโจทย์กันดูนะคะ ^^

Please go to เลขยกกำลัง ดูตัวลงท้าย to view the test

แบบทดสอบ อสมการ ม.ต้น ชุดที่ 1

เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

สู้ ๆ ทำให้เต็มที่น๊าาาา

Please go to แบบทดสอบ อสมการ ม.ต้น ชุดที่ 1 to view the test

 

สมัครเรียน อสมการ 99 บาท