แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบพหุนาม 50 ข้อ

Page 1 of 50

Uncategorized

1. x²-16x+48


 

สมการกำลังสอง ตอนที่ 2 : ตัวหน้าไม่ใช่ 1 ทำไง?

ในตอนที่แล้วเรารู้วิธีหาคำตอบของพหุนามโดยการแยกเป็น 2 วงเล็บ แล้วจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ 0 แล้ว ตอนนี้เราจะทำแบบเดียวกันเลย แต่จะเป็นโจทย์ที่ตัวเลขหน้า x² ไม่ใช่ 1 และอาจจะไม่ใช่ -1 ด้วย  ความยากของหัวข้อนี้ คือ น้องๆ จะต้องฝึกแยกตัวประกอบเป็น 2 วงเล็บของโจทย์แบบนี้ไปพร้อมกับแก้สมการพหุนามกำลังสองไปด้วย  แต่พี่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของน้องที่อ่านมาถึงตอนนี้นะ สู้ๆ

อ่านเพิ่มเติม “สมการกำลังสอง ตอนที่ 2 : ตัวหน้าไม่ใช่ 1 ทำไง?”

อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน = (อัตราส่วนความยาวด้าน)²

อ่านเพิ่มเติม “อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน”

อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่สูงเท่ากัน

เคยเจอมั้ยโจทย์ให้พื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กที่แรเงามา แล้วถามพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่

พี่บอกได้เลยค่ะว่า โจทย์แบบนี้เราเจอเฉพาะในข้อสอบแข่งขัน หรือข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ รร.มหิดลวิทย์ฯ รร.จุฬาภรณ์ฯ เท่านั้น ในข้อสอบ O-NET ไม่เคยออก ถ้าอยากรู้อยากเก่ง อยากทำได้ มาดูกันเลยค่ะว่าจะทำโจทย์แบบนี้ได้ ต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่สูงเท่ากัน”