400 อันดับ โรงเรียน ม.ปลาย คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงสุด

จัดอันดับโรงเรียน ม.ปลาย จากสอบสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 (สอบ ก.พ. 60) โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชาของคนสอบทั้งโรงเรียน 

อันดับที่โรงเรียนจังหวัด
1มหิดลวิทยานุสรณ์นครปฐม
2เตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
3อำนวยศิลป์กรุงเทพมหานคร
4จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง
5ดรุณสิกขาลัยกรุงเทพมหานคร
6สาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
7จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
8สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
9สตรีวิทยากรุงเทพมหานคร
10มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
11มอ. วิทยานุสรน์สงขลา
12สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
13สามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
14จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
15จิตรลดากรุงเทพมหานคร
16ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
17สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
18มัธยมปัญญารัตน์กรุงเทพมหานคร
19สาธิตพัฒนากรุงเทพมหานคร
20สวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
21ธิดานุเคราะห์สงขลา
22สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร
23สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราช
24บูรณะรำลึกตรัง
25มาแตร์เดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
26ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
27เพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร
28จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
29บรินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
30สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนครปฐม
31ราชินีกรุงเทพมหานคร
32สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
33จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล
34เชนต์โยเซฟคอนเวนต์กรุงเทพมหานคร
35สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม
36ศึกษานารีกรุงเทพมหานคร
37จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
38เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
39สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
40จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
41สาธิตมกาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร
42จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
43ดรุุณพัฒน์กรุงเทพมหานคร
44สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร
45เตรียมทหารนครนายก
46อัสสัมชัญคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร
47จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี
48รุ่งอรุณกรุงเทพมหานคร
49ราชินีบนกรุงเทพมหานคร
50เรยีนาเซลีวิทยาลัยเชียงใหม่
51จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก
52บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
53มารีวิทย์ชลบุรี
54อัสสัมชัญกรุงเทพมหานคร
55เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร
56เซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานคร
57สารสาสน์วิเทศศึกษาสมุทรปราการ
58สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นครปฐม
59จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
60หอวังกรุงเทพมหานคร
61เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์นนทบุรี
62มัธยมวัดนายโรงกรุงเทพมหานคร
63เฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก
64ปัญญาประทีปนครราชสีมา
65มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
66โรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์
67หาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
68จินดามณีกรุงเทพมหานคร
69วัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
70มารีวิทย์ สัตหีบชลบุรี
71เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
72โยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร
73สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร
74เซนต์ฟรังชีสขาเวียร์คอนแวนต์กรุงเทพมหานคร
75เบญจมราชูทิศกรุงเทพมหานคร
76อรรถมิตรกรุงเทพมหานคร
77วิชัยวิทยาเชียงใหม่
78อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษสมุทรสาคร
79สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
80สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์
81สามัคคีวิทยาคมเชียงราย
82สาธิตมกาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
83เซนต์โยเซฟ บางนากรุงเทพมหานคร
84นาคประสิทธิ์นครปฐม
85สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
86ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่
87ระยองวิทยาคมระยอง
88เบญจมราชูทิศราชบุรี
89กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
90สตรีวัดมกาพฤฒารามกรุงเทพมหานคร
91เขมะสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
92ชลราษฎรอำรุงชลบุรี
93บดินทรเดชา 2กรุงเทพมหานคร
94อิกเราะสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
95กรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
96จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
97สุคนธีรวิทย์นครปฐม
98ดาวทองวิทยาลัยนครนายก
99สาธิตมหาวิทยาลัยสารคามมหาสารคาม
100ทานตะวันไตรภาษาสมุทรสาคร
101พรมหานุสรณ์เพชรบุรี
102สตรีสมุทรปราการสมุทรปราการ
103ภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต
104สตรีวิทยา 2กรุงเทพมหานคร
105โพธิสารพิทยากรกรุงเทพมหานคร
106เบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี
107กว่างเจ้ากรุงเทพมหานคร
108สารสาสน์เอกตรากรุงเทพมหานคร
109สรุนารีวิทยานครราชสีมา
110ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาราชบุรี
111ชลกันยานุกูลชลบุรี
112สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
113เจนอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
114เบญจมราชูาลัยกรุงเทพมหานคร
115เทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร
116สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
117ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานคร
118แสงทองวิทยาสงขลา
119สารสาสน์วิเทศธนบุรีกรุงเทพมหานคร
120ขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น
121มหิาวชิราวุธสงขลา
122นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
123หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลา
124สาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
125ไทยคริสเตรียนกรุงเทพมหานคร
126มรีวิทย์บ่อวินชลบุรี
127ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประจวบคีรีขันธ์
128ยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่
129สารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
130นารีรัตน์แพร่
131สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
132พระสุธรรมยานเถระวิทยาอุทัยธานี
133เซนต์เมรีอุดรธานี
134ซางตาครู้สคอนแวนท์กรุงเทพมหานคร
135สระบุรีวิทยาคมสระบุรี
136ช่องฟ้าชินเชิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่
137อมาตยกุลกรุงเทพมหานคร
138มอ. วิทยานุสรน์สุราษฎร์ธานี
139สงวนหญิงอุดรธานี
140อุดรพิทยานุกูลอุดรธานี
141เซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานคร
142สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
143เบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
144จิตพิมลเพชรบูรณ์
145มารีย์วิทยานครราชสีมา
146อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ
147สิรินธรสุรินทร์
148สภาราชินีตรัง
149ราขวินิตบางแก้วสมุทรปราการ
150เบญจมราชูทิศจันทบุรี
151ปัญญาวิทย์ตรัง
152พนัสพิทยาคารชลบุรี
153ลำปางกัลยาณีลำปาง
154หยกฟ้าเพชรบูรณ์
155พะเยาพิทยาคมพะเยา
156สตรีศรีน่านน่าน
157สุราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี
158สตรีศรีสุริโยทัยกรุงเทพมหานคร
159อำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
160ชลประทานวิทยานนทบุรี
161พระหฤทัยนนทบุรีนนทบุรี
162สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิสมุทรปราการ
163อัสสัมชัญศึกษากรุงเทพมหานคร
164ปัวน่าน
165เทพนารีแพร่
166สมัมาสิกขาสันติอโศกกรุงเทพมหานคร
167สารสาสน์วิเทศสายไหมกรุงเทพมหานคร
168วารีเชียงใหม่เชียงใหม่
169พิริยาลัยแพร่
170วินิตศึกษาลพบุรี
171พิงครัตน์เชียงใหม่
172กำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชร
173นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรุงเทพมหานคร
174สหวิทย์สุพรรณบุรี
175นารีวุฒิราชบุรี
176กัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
177สตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานคร
178สตรีภูเก็ตภูเก็ต
179เทศบาล 6 นครเชียงรายเชียงราย
180อัสสัมชัญลำปางลำปาง
181เซียงกลางน่าน
182เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร
183ดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
184สารวิทยากรุงเทพมหานคร
185สว่างบริบูรณ์วิทยาชลบุรี
186จอมสุราค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
187เลยพิทยาคมเลย
188สิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม
189สายปัญญารังสิตปทุมธานี
190นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยากรุงเทพมหานคร
191นวมินราชินูทิศ หอวังนนทบุรี
192พิชัยรัตนาคารระนอง
193สองภาษาระยองระยอง
194ศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร
195สตรีทุ่งสงนครศรีธรรมราช
196ศรียาภัยชุมพร
197เด็กสากลนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร
198พระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร
199หัวหินวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
200อุดมดรุณีสุโขทัย
201มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร
202ศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน
203กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
204โรงเรียนพัทลุงพัทลุง
205เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
206สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพชรบุรี
207พระปฐมวิทยาลัยนครปฐม
208วัชรวิทยากำแพงเพชร
209ยอเซฟอุปถัมภ์นครปฐม
210แสงอรุณกรุงเทพมหานคร
211วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
212อุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์
213ปิยมหาราชาลัยนครพนม
214ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย
215ปราจินราษฎรอำรุงปราจีนบุรี
216แก่นนครวิทยาลัยขอนแก่น
217ศรีทธาสมุทรสมุทรสงคราม
218ตราษตระการคุณตราด
219พิบูลวิทยาลัยลพบุรี
220วัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานคร
221จักรคำคณาทรลำพูน
222มารีย์อุปถัมภ์นครปฐม
223วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่
224สตรีนนทบุรีนนทบุรี
225เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราช
226พระมารดานิจจานุเคราะห์กรุงเทพมหานคร
227บางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
228สามมุกคริสเตรียนวิทยาชลบุรี
229สกลราชวิทยานุกูลสกลนคร
230เทพศิรินทร์นนทบุรี
231พิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลก
232คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
233เทศบาล 2ตรัง
234ฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร
235กรุรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรี
236อัมพรไพศาลนนทบุรี
237ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด
238ราชวินิตกรุงเทพมหานคร
239บัวน้อยวิทยาศรีสะเกษ
240บุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์
241เบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี
242อัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานคร
243เซนต์โยเซฟ ระยองระยอง
244สตรีพัทลุงพัทลุง
245สาธิตคริสเตียนวิทยานนทบุรี
246ไตรพัฒน์ปทุมธานี
247เซนต์ปอลคอนแวนต์ชลบุรี
248ตันตรารักษ์ชลบุรี
249บางกอกแอ๊คแวนต์กรุงเทพมหานคร
250อุทัยวิทยาคมอุทัยธานี
251สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
252สารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
253สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
254รังษีวิทยาเชียงใหม่
255มงคลวิทยาระยอง
256นักบุญเปโตรนครปฐม
257วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
258วรนารีเฉลิมสงขลา
259ศรียานุสรณ์จันทบุรี
260เซนต์โยเซฟทิพวัลสมุทรปราการ
261อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
262สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่กรุงเทพมหานคร
263จุ๋งฮัวโซะเซียวตรัง
264สารคามพิทยาคมมหาสารคาม
265ตากพิทยาคมตาก
266บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตปทุมธานี
267ถาวรนุกูลสมุทรสงคราม
268สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตปทุมธานี
269พรพหฤทัยเชียงใหม่เชียงใหม่
270สุรวิทยาคารสุรินทร์
271วัดป่าประดู่ระยอง
272คณะราษฎร์บำรุงยะลา
273พิชญศึกษานนทบุรี
274ดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
275โรงเรียนสมุทรปราการสมุทรปราการ
276กุหลาบวิทยากรุงเทพมหานคร
277สตรีวัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานคร
278วัดราชโอรสกรุงเทพมหานคร
279วิเชียรมาตุตรัง
280ดีบุกพังงาวิทยาคมพังงา
281ศิริวัฒน์วิทยากรุงเทพมหานคร
282ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา
283บุญวัฒนานครราชสีมา
284นางรองบุรีรัมย์
285ฉือจี้เชียงใหม่เชียงใหม่
286อัสสัมชัญระยองระยอง
287วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
288เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
289สตรีราชินูทิศอุดรธานี
290พนมสารคามฉะเชิงเทรา
291สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
292วุฒิชัยวิทยาปัตตานี
293สอาดเผดิมวิทยาชุมพร
294มกุฎเมืองราชวิทยาลัยระยอง
295สิงห์บุรีสิงห์บุรี
296ศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษ
297กัลยาณวัตรขอนแก่น
298สมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร
299แม่เมาะวิทยาลำปาง
300เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
301โรงเรียนมุกดาหารมุกดาหาร
302เซนต์นิโกลาสพิษณุโลก
303ธิดาแม่พระสุราษฎร์ธานี
304ขอนแก่นวิเทศศึกษาขอนแก่น
305ราชินีบูรณะนครปฐม
306สวรรค์อนันต์วิทยาสุโขทัย
307ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
308ยโสธรพิทยาคมยโสธร
309ราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี
310หาดใหญ่วิทยาลัย 2สงขลา
311สุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
312ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมปทุมธานี
313สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
314มัธยมวัดใหม่กรงทองปราจีนบุรี
315วิสุทธรังษีกาญจนบุรี
316หนองฉางวิทยาอุทัยธานี
317บรรหารแจ่มใสวิทยา 3สุพรรณบุรี
318สตรีอ่างทองอ่างทอง
319นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรุงเทพมหานคร
320ขจรเกียรติศึกษาภูเก็ต
321ลองวิทยาแพร่
322สารสาสน์พิทยากรุงเทพมหานคร
323ปทุมเทพวิทยาคมหนองคาย
324กรพิทักษ์ศึกษากรุงเทพมหานคร
325เชียงคำวิทยาคมพะเยา
326พิจิตรพิทยาคมพิจิตร
327ทิวไผ่งามกรุงเทพมหานคร
328เขาย้อยวิทยาเพชรบุรี
329เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
330สิงห์สมุทรชลบุรี
331ปากช่องนครราชสีมา
332อยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
333ทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร
334เมืองนครนายกนครนายก
335สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
336เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
337ชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิ
338เทศบาล 1สงขลา
339ลาซาลกรุงเทพมหานคร
340มารีวิทยากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
341บูรพาพัฒนศาสตร์ชลบุรี
342นารีวิทยาราชบุรี
343เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
344เมืองปานพัฒนวิทย์ลำปาง
345อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอ่างทอง
346รักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์
347สันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่
348สิริรัตนาธรกรุงเทพมหานคร
349สตรีนครสวรรค์นครสวรรค์
350วัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานคร
351เทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
352เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
353ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์นครสวรรค์
354สตรีประเสริฐศิลป์ตราด
355มาเรียลัยกรุงเทพมหานคร
356ท่าวังผาพิทยาคมน่าน
357วิทยานุกูลนารีเพชรบูรณ์
358นีรมลชุมพรชุมพร
359สัตยาไสลพบุรี
360มัธยมศาสตร์ลำปาง
361ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
362ประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
363สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
364สตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี
365พิมานพิทยาสรรค์สตูล
366พระหฤทัยดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
367สมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร
368วาปีปทุมมหาสารคาม
369เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
370แกลงระยอง
371สารสาสน์วิเทศบางบอนกรุงเทพมหานคร
372เซนต์จอห์นกรุงเทพมหานคร
373เมืองพัทยา 11ชลบุรี
374ชัยนาทพิทยาคมชัยนาท
375ศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร
376เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
377เทิงวิทยาคมเชียงราย
378กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
379วัดเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
380พานพิทยาคมเชียงราย
381ราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร
382ธีรกานท์บ้านโฮ่งลำพูน
383ดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร
384ตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์
385เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรุงเทพมหานคร
386มหาไถ่ศึกษาชายขอนแก่น
387พิมายวิทยานครราชสีมา
388ตะวันชัยวิทยานครราชสีมา
389บ้านกาศประชานุเคราะห์แพร่
390เบตงยะลา
391สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เชียงใหม่
392ศรีราชาชลบุรี
393ตูมพิทยานุสรณ์ศรีสะเกษ
394เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก
395บางสะพานวิทยาประจวบคีรีขันธ์
396สันทรายวิทยาคมเชียงใหม่
397มัธยมวัดหนองแขมกรุงเทพมหานคร
398สารสาสน์วิเทศรังสิตปทุมธานี
399บางกอกวิทยากรุงเทพมหานคร
400วัดราชบพิธกรุงเทพมหานคร


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *